0726.81.81.81 ; 0757.02.55.28 contact@ciocolaterieonline.ro
Perioada de inscriere s-a terminat. Va multumim!

  • Ce greutate are super-oul de Paste Leonidas?

Imagine Paste


REGULAMENTUL
(denumit în cele ce urmează “Regulamentul”)
CAMPANIEI “Castiga de Paste cu LEONIDAS !”
(denumită în cele ce urmează “Campanie”)

Art. 1. Organizator

1.1. Organizatorul Campaniei este:
Online Marketing Consult SRL, persoană juridică română cu sediul social în Aleea Țăndărei, nr. 2, bl. 52, sc. 2, parter, ap. 21, camera 1, sector 3, București, România, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13117/2012, avand Cod Unic de Inregistrare RO30884421, reprezentată legal prin dl. Giani-Valentin Holban, în calitate de Administrator.

Art. 2. Locul desfășurării campaniei
2.1 Campania se desfășoara pe teritoriul Romaniei prin intermediul site-lui www.ciocolaterieonline.ro, cat si în magazinul Leonidas, situat în Sos. Stefan cel Mare, nr 29-31, Sector 2, Bucureşti, Romania.

Art. 3. Durata campaniei
3.1. Campania se desfășoară în perioada 27.03.2017 (ora 9:30) – 11.04.2017 (ora 19:30).

Art. 4. Dreptul de participare
4.1. La această Campanie pot participa persoane fizice, care au împlinit 18 ani la data începerii Campaniei, mai puțin angajații societății Online Marketing Consult SRL și angajații companiilor implicate în desfășurarea Campaniei, inclusiv membrii de gradul I ai familiilor acestora.
4.2. Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

Art. 5. Mecanica desfășurării campaniei și condițiile de participare
5.1. Pentru a participa în această Campanie, clienții cu drept de participare în Campanie, trebuie să aleaga raspunsul corect la intrebarea concursului, ”Ce greutate are super-oul de Paste Leonidas?”, sa-si inscrie datele personale pe talonul concursului si sa-l trimita catre organizator, prin completarea formularului din magazin sau prin completarea formularului online.
5.2. Concursul se desfasoara in magazinul Leonidas situat in sos. Stefan cel Mare, nr 29-31, sector 2, Bucuresti si pe site-ul www.ciocolaterieonline.ro.
5.3. Participarea la concurs nu este conditionata de achizitia de produse Leonidas.

Art. 6 Premiile campaniei
6.1. Premiul campaniei „ Castiga de Paste cu Leonidas!” este reprezentat de 1 bucata ou de ciocolata, cu o inaltime de 65 cm si o greutate de 8 kg.
6.2. Valoarea totala a premiului este de 560 lei (TVA inclus)

Art. 7 Acordarea premiilor
7.1. Premiul se acordă prin tragere la sorti, conform mecanicii desfăşurării campaniei, persoanei extrase care respectă condițiile de participare.
7.2. Tragerea la sorti se va realiza electronic prin intermediul random.org, iar data extragerii este 12.04.2017. Vor fi extrase 4 rezerve. În cazul în care câştigătorul nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile stipulate în prezentul regulament, se va apela la prima rezervă a câştigătorului, în ordinea extragerii şi se va urma aceeaşi procedura de anunţare şi validare. Dacă se parcurge procedura pentru toate cele 4 rezerve şi nu se finalizează corect validarea nici pentru ultima rezervă, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta va rămâne în posesia Organizatorului.
Numele castigatorului va fi postat pe pagina de Facebook Leonidas Stefan cel Mare, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data validării acestuia.
7.3. Online Marketing Consult SRL își rezervă dreptul de a modifica oricând prezentul Regulament, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
7.4. Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte.
7.5. Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiilor câştigate în cadrul prezentei Campanii, respectiv nu se pot schimba premiile oferite în cadrul prezentei Campanii. Premiile din imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt doar cu titlu de prezentare.
Validarea înregistrărilor
Pentru a putea fi declarate valide, înregistrările prin prin talon fizic de concurs sau pe Web trebuie să îndeplinească, cumulativ, în mod obligatoriu şi fără echivoc următoarele condiţii:
a. inscrierile se fac prin Web la adresa www.ciocolaterieonline.ro si prin depunerea talonului de concurs in urna existenta in magazinul Leonidas din sos. Stefan cel Mare, nr 29-31, Sector 2, Bucuresti;
b. inscrierile trebuie să se facă în perioada desfăşurării Campaniei 27.03.2017 ora 09:30 – 11.04.2017 ora 19:30, ora României;
c. formularul de înscriere trebuie să fie completat corect cu următoarele informaţii obligatorii: nume, prenume, număr de telefon valid, adresa de e-mail.
Validarea câștigătorilor
Pentru validarea premiului, câștigătorul va fi rugat să furnizeze datele personale (nume, prenume, adresa completă şi număr de telefon) şi să trimită, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data anunţării, copia lizibila a buletinului/cărţii de identitate prin e-mail, la adresa contact@ciocolaterieonline.ro.
În cazul în care un câştigător nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile stipulate in regulament, se va apela la prima rezervă a câştigătorului respectiv, în ordinea extragerii şi se va urma aceeaşi procedura de anunţare şi validare.
Procedura de validare a rezervelor este aceeaşi cu procedura de validare a câştigătorului. În cazul în care rezervele nu vor putea fi contactate şi validate, premiul nu se mai acorda rezervelor şi va ramâne în proprietatea Organizatorului.

Art. 8 Informarea participanților conform Legii nr. 677/2001
8.1. Regulamentul Campaniei este disponibil tipărit în mod gratuit oricărui solicitant, în baza unei cereri scrise adresate către Online Marketing Consult SRL persoană juridică română cu sediul social in Str. Aleea Tandarei, nr 2, Bl.52, Ap.21, sector 3, Bucuresti, România, in magazinul situat in sos. Stefan cel Mare, nr 29-31, sector 2, Bucuresti sau in format electronic pe www.ciocolaterieonline.ro, adresa de email: concurs@ciocolaterieonline.ro.
8.2. Participarea la prezenta Campanie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.
Prin participarea la această Campanie participanţii îşi exprimă consimţământul, în mod expres şi neechivoc, pentru ca orice date cu caracter personal, precum şi orice alte informaţii furnizate sau cuprinse în procesele verbale, să intre în baza de date a Organizatorului, pentru a fi prelucrate şi utilizate în orice activităţi şi scopuri legate de marketing și publicitate.

Art. 9 Încetarea Campaniei
9.1. Prezenta Campanie încetează la data de 11.04.2017, ora 19.30, dar poate înceta şi în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majora, caz fortuit, conform legislației in vigoare, inclusiv in cazul imposibilității organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta Campanie.

Art. 10 Dispoziții finale
10.1. Prin participarea la aceasta Campanie, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
Online Marketing Consult SRL își rezervă dreptul să modifice prezentul Regulament de câte ori este necesar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
10.2. Acest Regulament a fost redactat într-un singur exemplar original, care a fost păstrat în arhiva Biroului Notarial, în conformitate cu art. 98 alin. (1) din Legea nr. 36/1995 a Notarilor publici şi a activităţii notariale, astfel cum a fost aceasta republicată în data de 04 februarie 2013 în Monitorul Oficial nr. 72 (Legea nr. 36/1995). Conform prevederilor art. 98 alin. (1) din Legea nr. 36/1995, partea va primi un duplicat de pe prezentul exemplar original, duplicatul având forţa probantă prevăzută de lege ca şi originalul actului.

Online Marketing Consult SRL,
Prin reprezentant
Giani-Valentin Holban